Steun de KNRM Lifeguards

KNRM Lifeguards houden in de zomermaanden dagelijks toezicht op zwemmers en baders aan het strand en in zee op de Friese Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Lees meer

Lifeguards geven voorlichting, verlenen hulp en EHBO, redden drenkelingen en herenigen verdwaalde kinderen en hun ouders.

De lifeguards houden toezicht tussen de rood-gele vlaggen en garanderen dat zij binnen 5 minuten hulp kunnen bieden. Buiten deze bewaakte zone wordt er beperkt toezicht gehouden door de lifeguards.

De KNRM zorgt voor hun opleiding, materieel en begeleiding. De waddengemeenten vergoeden een deel van de kosten, maar de KNRM bekostigt jaarlijks meer dan € 200.000 van deze taak.

Helpt u mee om dit belangrijke werk voort te zetten?

Sluiten

Wij gebruiken uw gegevens om uitvoering te geven aan uw donatie en om u op de hoogte te houden van onze werkzaamheden en fondswervende acties. Lees ons volledige privacystatement.

© 2020 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij